De vraag of dieren emoties hebben, of zelfs een zelfbewustzijn, is er één die al heel lang ter discussie staat. Binnen de wetenschap werd lang aangenomen dat dat niet zo was, maar wellicht zullen veel baasjes daar een heel andere mening over hebben! We kunnen namelijk heel goed onderscheiden wanneer ons geliefde huisdier plezier beleeft of er eerder wat beduusd bijloopt. Maar hoe zit het met gevoel voor humor? Kan onze hond bijvoorbeeld lachen? 

Als mensen iets grappig vinden uiten ze dit bijvoorbeeld door hardop te lachen. Uit verschillende onderzoeken is nu gebleken dat ook dieren in bepaalde situaties geluiden maken die voor lachen zouden kunnen doorgaan.

Zo werden er bij ratten hoge geluidjes vastgesteld wanneer ze positief gestimuleerd werden door ze te kietelen. Diezelfde geluidjes kwamen ook voor tijdens het spelen met soortgenoten. Hieruit zouden we dus alvast kunnen afleiden dat ze zeker plezier kunnen beleven en dus ook, op hun eigen manier, lachen.

Aanvullend hierop is het feit dat alle zoogdieren beschikken over een dopaminesysteem in de hersenen.  Dus net zoals bij mensen speelt dit bij dieren een een grote rol speelt bij het ervaren van positieve gevoelens.

Kunnen de geluiden die honden maken als ze spelen ook omschreven worden als lachen? We stellen vast dat we een duidelijk hoorbare, geforceerd-hijgende ademhaling kunnen waarnemen. Dit zou alvast heel wat weg hebben van menselijk gelach. Dit signaal is trouwens zo sterk, dat wanneer wetenschappers dit imiteerden, de honden automatische uitgedaagd werden tot spelen en de onderzoekers heel vrolijk benaderden. Er is dus geen twijfel mogelijk dat honden deze ervaring als plezierig beleven. Meer zelfs, de onderzoekers stelden vast dat het gelach bij honden hun stress en spanning liet dalen.

Plezier en gelach is uiteraard nog niet gelijk aan humor. Humor zit vooral in sociale interactie. Onze hond kan natuurlijk geen grappen begrijpen, laat staan vertellen. Dus hierbij zijn we sterk afhankelijk van interpretatie en observatie. Meestal gaan we ons hier gaan baseren op anekdotes. Situaties waarin honden grappig of gek gedrag vertonen. Waarin ze er duidelijk plezier in hebben mensen uit te dagen. De voorwaarde hierbij is wel dat dit vrijwillig gebeurt en dat de hond de acties min of meer bewust uitvoert. Met andere woorden; dat de acties die ons aan het lachen maken “bedacht” zijn.

Opvallend is dat honden zich meestal nog gekker gaan gedragen als ze het doel bereikt hebben. Zij merken op wanneer wij plezier hebben en ervaren dit als een bevestiging of aanmoediging. Honden beseffen dus zeer goed dat ze op dat moment grappig zijn.

Uiteraard zal de humor van de hond wel nooit erg veelzijdige vormen aannemen. De complexe aard van de humor van de mens valt niet te evenaren. Maar toch kunnen we er dus van uitgaan dat honden wel degelijk over een soort gevoel voor humor beschikken!