Voor veel katten is een bezoek aan de dierenarts een zeer stressvol gebeuren.

We geven graag enkele tips om dit aangenamer te maken voor uw kat en uzelf:

1. Type transporter

Kies voor een transporter met een luikje bovenaan zodat de kat rustig uit het bakje kan gehaald worden.

2. Maak de transporter een vertrouwd iets

Zorg dat de transporter een vertrouwd voorwerp is voor de kat.  Hoe meer de kat de transporter gewoon is, hoe beter bij verplaatsing. Idealiter staat de transporter altijd in het zicht van de kat maar je kan dit ook twee weken voor het dierenartsbezoek in zijn omgeving plaatsen. Maak de transporter een aangename plaats voor de kat door er zijn slaapplaats van te maken of kattensnoepjes in te leggen.

3. Maak de kat gewoon aan een autorit

Een kat is niet gewoon om in de wagen te zitten. Maak af en toe een kort ritje zodat dit niet meer onaangenaam voelt voor uw kat. Idealiter beloon je uw kat bij het thuiskomen. Op die manier legt hij of zij een positieve associatie met de autorit.

4. In de wachtzaal

Katten zijn rustiger als ze van op een hoogte alles kunnen zien dus zet de transporter best op een stoel. Laat uw kat ook in de transporter en hou het deurtje dicht zodat ze in haar vertrouwde plaats kan blijven.

5. Agressieve kat

Bij ernstige stress die omslaat in agressie, is het soms beter om de kat te sederen. Eventueel kan op voorhand ook een pilletje worden toegediend om de kat te kalmeren.